Menu Sluiten

Vorming en toerusting

De commissie winterwerk gaat uit van de Protestantse Gemeente Heumen en locatie Malden van de Rooms-Katholieke parochie Heilige Drie-Eenheid. Zij organiseert jaarlijks een aantal interessante avonden met een spreker en mogelijkheid tot verdieping van diverse thema’s zoals religie, spiritualiteit en actualiteit.

Plaats: De avonden worden, tenzij anders is aangegeven, gehouden in Woonvorm De Horst, Horst 1, Malden.
Aanvang: 20.00 uur, toegang gratis.

Programma 2020

Vanwege de coronacrisis moesten twee avonden in het voorjaar van 2020 worden afgelast. De commissie wil die nu organiseren vanaf oktober, daarnaast is er een derde avond toegevoegd:

Dinsdag 20 oktober: Godsbeelden

In de Bijbel wordt God met heel veel verschillende beelden aangeduid. God is een rots, vuurkolom, zachte bries, landeigenaar. Of vader, verlosser, Heer. Wat betekent dat? Zijn zulke godsbeelden een hulp of een belemmering in het geloof? Kunnen we zonder? Hebben godsbeelden hun zeggingskracht verloren? Wat is nu en in het verleden de protestantse of rooms-katholieke opvatting? Nico Schreurs en Derk Blom belichten de theologische aspecten. Trix en Koos Willemse tonen illustraties uit hun rijke collectie afbeeldingen van (middeleeuwse) kunst. Reeds vele jaren achtereen levert de combinatie van theologie en middeleeuwse kunst een boeiende avond op.

Locatie: RK Kerk in Malden (hier is genoeg ruimte om op gepaste afstand van elkaar plaats te kunnen nemen).

Woensdag 11 november: Godsbeelden

Waar ligt het toch aan dat moslimmigranten vaak zo moeilijk integreren in onze samenleving? Wat verwachten we en hoe verloopt de integratie feitelijk? Klopt het wel dat de integratie erg moeizaam verloopt? Het is een geladen thema dat we aansnijden. Bijna iedereen vindt er wat van. Sommigen zeggen: het ligt vooral aan de inhoud van de islam. Anderen daarentegen wijzen de cultuur als belangrijkste factor aan. Dr. Martijn de Koning verzorgt de lezing. Hij is verbonden aan de Radboud Universiteit.

Locatie: nog niet bekend

Dinsdag 15 december: Paul de Kruif

Jan Peter Verhave verzorgt de lezing op 15 december. Hij publiceerde onlangs een studie over Paul de Kruif. Een Amerikaan met een Nederlandse naam. Hij is inderdaad van Nederlandse komaf. Jan Peter raakte tijdens zijn verblijf in de USA geïnteresseerd in het werk van deze man. De Kruif is een belangrijke onderzoeker op het gebied van de microbiologie. Maar, en dat is (ook) bijzonder, hij zette zich in voor een betere gezondheidszorg in de Verenigde Staten. De toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg heeft hij sterk bepleit.

Locatie: nog niet bekend