Menu Sluiten

Diaconie

Wat doet de diaconie?

Uit het beleidsplan:

Het diaconaat is binnen de kerk een sociale functie. Diakenen hebben de taak in de praktijk van het leven een gezicht te geven aan de barmhartigheid die christenen van Jezus kunnen leren en aan de gerechtigheid die hij gepredikt heeft.

De wereld om ons heen, dichtbij en ver weg, verandert snel. In het nabije verleden is de taak van de diaconie ook veranderd, en verschoven naar sociaal pastoraat en naar armoedebestrijding in samenwerking met anderen, bijvoorbeeld de wereldlijke lokale overheid, en verenigingen en stichtingen, zoals voedselbanken, hulpfondsen en platforms voor hulp aan vluchtelingen. Deze verschuivingen zijn in het hele land waarneembaar en sinds enkele jaren ook in de gemeenten Heumen en Mook/ Middelaar, de vestigingsplaatsen van de PG Heumen.

Diaconaat is een zaak van de hele gemeente. Alle gemeenteleden behoren er idealiter bij betrokken te zijn, al is het maar door inlichtingen door te geven aan diakenen. De diaconie verschaft binnen de gemeente informatie over haar werk en stimuleert goede diaconaal gerichte initiatieven van gemeenteleden.


U vindt hier de collectedoelen, het beleidsplan van de diaconie en ons actuele project in Kamuli. Hier vindt u de ANBI gegevens van de diaconie

Hier vindt u het laatste nieuws van de diaconie.