Menu Sluiten

Kerkenraad

De kerkenraad vormt het bestuur van de kerkelijke gemeente.

De voorzitter (preses), secretaris (scriba) en de predikant vormen het dagelijks bestuur: het moderamen. Daarnaast bestaat de kerkenraad uit een jeugdouderling, diakenen, ouderlingen-kerkrentmeesters en een ouderling voor vorming en toerusting en eventueel ouderlingen met een bijzondere of speciale opdracht.

De kerkenraad wordt ondersteund door diverse taakgroepen.

U kunt de kerkenraad bereiken via de scriba: scriba@pknheumen.nl

Leden van de kerkenraad

Moderamen:

Tineke Lodders-Elfferich, voorzitter van de kerkenraad
voorzitter@pknheumen.nl

Gerard Schoonderbeek, scriba (interim)
scriba@pknheumen.nl
ds. Derk Blom, consulent (staat de kerkenraad bij in periode zonder predikant)

Ds. Hermen Kroesbergen uit Zuid-Afrika heeft een beroep aangenomen als gemeentepredikant. Het is nog niet bekend wanneer de intrede plaats zal vinden. Als predikant zal hij ook deel uitmaken van de kerkenraad en het moderamen.

Ouderlingen:

Luuk de Blois, ouderling met bijzondere opdracht (afgevaardigde naar de classis)
Peter van Doeselaar, ouderling met speciale opdracht voor muziek
Jacobien Verhave, jeugdouderling

Er is een vacature voor een ouderling voor het pastoraat

Ouderlingen-kerkrentmeester

Maarten Schoenaker, voorzitter

Wim Berendijk, ouderling-kerkrentmeester
(geen foto)

College van Diakenen

Wim Buijzert, voorzitter
Marijne MagneƩ-Nentjes, diaken