Menu Sluiten

Taakgroepen

De kerkenraad heeft een aantal taakgroepen ingesteld voor het praktische werk in de kerk. In het Beleidsplan 2016/2020 vindt u de taken per taakgroep beschreven. Momenteel kennen wij deze taakgroepen:

Taakgroep Pastoraat

Deze taakgroep organiseert gespreks- en ontmoetingsgroepen, maar ook helpen gemeenteleden naar elkaar om te zien.

De taakgroep pastoraat wordt gevormd door de predikant en de volgende pastoraal medewerkers:

Mevr. Maryanne ter Haar – Hop (tevens ouderling pastoraat)
Mevr. Inge Uittenbogaard
Dhr. Jan-Peter Verhave

Taakgroep Jeugd/Jongeren

Deze taakgroep organiseert samen met de predikant de diensten voor Jong en Oud, de Goed Plan vieringen en investeert in de contacten met jongeren.

Coördinatie is in handen van:

Mevr. Liesbeth Lourens – van Ommen

Taakgroep Diaconaat

Deze taakgroep zorgt voor het verlenen van (financiële) bijstand, verzorging en bescherming aan hen die dat behoeven. In de regio en daarbuiten. Zij beheren de diaconale gelden.

Het bankrekeningnummer is NL16 INGB 000.09.04.742 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Heumen te Malden.

De taakgroep diaconaat wordt gevormd door de voorzitter van de diaconie, diakenen en leden van de taakgroep:

Mevr. Marijne Magnée-Nentjes (voorzitter en diaken)
Dhr. Léon van de Kar (secretaris)
Dhr. Pieter Oude Egberink (penningmeester)

Taakgroep Financiën en Beheer

Deze taakgroep is onder andere verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen en goederen, gezonde financiën, kosterswerk, begraafplaats, ledenregistratie en archivering.

Het bankrekeningnummer is NL39 RABO 0373 7223 11 tnv Protestantse Gemeente Heumen te Malden.

De taakgroep financiën en beheer wordt gevormd door de ouderling-kerkrentmeesters en de kerkrentmeesters:

Dhr. Maarten Schoenaker (voorzitter)
Dhr. Wim Berendijk
Dhr. Ab de Groot
Dhr. Henk Vinkers
Dhr. Andries Visscher – administratie