Menu Sluiten

Taakgroepen

De kerkenraad heeft een aantal taakgroepen ingesteld voor het praktische werk in de kerk. In het Beleidsplan 2016/2020 vindt u de taken per taakgroep beschreven. Momenteel kennen wij deze taakgroepen:

Taakgroep Pastoraat

Deze taakgroep organiseert gespreks- en ontmoetingsgroepen, maar ook helpen gemeenteleden naar elkaar om te zien.

De taakgroep pastoraat wordt gevormd door de ouderling pastoraat, de predikant en de volgende pastoraal medewerkers:

Mevr. Will Hagens-Dammers
Mevr. Inge Uittenbogaard
Mevr. Wil Hermse-Geurtsen
Mevr. Marijke Kranendonk–de Munnik
De functie van ouderling pastoraat is momenteel vacant.

Taakgroep Jeugd/Jongeren

Deze taakgroep organiseert samen met de predikant de diensten voor Jong en Oud, de Goed Plan vieringen en investeert in de contacten met jongeren.

Coördinatie is in handen van:

Mevr. Liesbeth Lourens – van Ommen

Taakgroep Diaconaat

Deze taakgroep zorgt voor het verlenen van (financiële) bijstand, verzorging en bescherming aan hen die dat behoeven. In de regio en daarbuiten. Zij beheren de diaconale gelden.

Het bankrekeningnummer is NL16 INGB 000.09.04.742 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Heumen te Malden.

De taakgroep diaconaat wordt gevormd door de voorzitter van de diaconie, diakenen en leden van de taakgroep:

Dhr. Wim Buijzert (voorzitter en diaken)
Dhr. Léon van de Kar (secretaris)
Dhr. Pieter Oude Egberink (penningmeester)
Mevr. Marijne Magnée-Nentjes (diaken)

Taakgroep Financiën en Beheer

Deze taakgroep is onder andere verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen en goederen, gezonde financiën, kosterswerk, begraafplaats, ledenregistratie en archivering.

Het bankrekeningnummer is NL38 FVLB 069.97.69.264 tnv Protestantse Gemeente Heumen te Malden.

De taakgroep financiën en beheer wordt gevormd door de ouderling-kerkrentmeesters en de volgende kerkrentmeesters:

Dhr. Ben Boerstoel – administratie
Dhr. Maarten Schoenaker (voorzitter)
Dhr. Ab de Groot
Dhr. Henk Vinkers
Dhr. Andries Visscher
Dhr. Wim Berendijk

Taakgroep muziek

Deze taakgroep zorgt voor muzikale vormgeving van erediensten naast het orgel, de inzet van de muziekgroep en is betrokken bij de diensten voor Jong en Oud.

Coördinatie is in handen van:

Dhr. Peter van Doeselaar