Menu Sluiten

Nieuws

De nieuwe dominee stelt zich voor

14 september 2020

Ik ben Hermen Kroesbergen.

Op 27 september hoop ik als predikant aan de Protestantse gemeente Heumen verbonden te worden. Ik ben 43 jaar oud. Na predikant te zijn geweest in Oudenhoorn op Voorne-Putten, vertrokken mijn vrouw Johanneke en ik eind 2011 naar Zambia. Daar hebben we voor Kerk in Actie zes jaar lesgegeven aan aanstaande predikanten in protestantse kerken uit de regio. Johanneke is godsdienstwetenschapper, dus zij gaf sociaalwetenschappelijke vakken, en ik gaf theologie en filosofie. In de tijd daarna heb ik in Pretoria, Zuid-Afrika, een boek geschreven over wat ik heb geleerd over geloofstaal in zuidelijk Afrika. We hebben genoten van onze tijd in zuidelijk Afrika. Johanneke is ook fotograaf, dus we hebben veel prachtige beelden van dieren en mensen om ons te herinneren aan ons leven daar. Ze blijft vanuit Nederland artikelen schrijven over godsdienst in Zambia voor de universiteit van Pretoria.

Nu is het tijd om weer predikant in Nederland te worden. Het sprak me aan hoe de Protestantse gemeente Heumen zich presenteert: als open, oecumenisch en eigenzinnig – zo zie ik mijzelf ook. Ik vind het interessant om te zien hoe mensen, met wie je heel gewoon samenleeft in het leven van alledag, tegelijkertijd op een heel eigen en andere manier in het leven kunnen staan. Dat vind ik inspirerend, ook in een veelkleurige gemeente als Heumen: als je je openstelt voor elkaar kun je zoveel van elkaar leren. Dat naar voren laten komen zie ik als één van mijn belangrijkste taken als predikant – laten zien hoe je dingen steeds toch ook anders kunt zien, en juist daarin samen kerk-zijn. We kijken er naar uit jullie te leren kennen en samen met jullie gemeente van Christus te zijn!

Afscheid van ds. Derk Jan Deunk

13 september 2020

Op zondag 13 september nam de Protestantse Gemeente Heumen afscheid van haar predikant, dominee Derk Jan Deunk. Ds. Deunk was 11 jaar predikant van de St. Joriskerk in Heumen.

Het afscheid vond plaats in een tent aan de Papenbergseweg in Mook. In verband met de maatregelen rondom het coronavirus was het niet mogelijk het afscheid in de kerk te laten plaatsvinden. In Mook was er volop ruimte om de anderhalve meter afstand te kunnen bewaren.

Derk Jan Deunk ging zelf voor in een afscheidsviering die als thema “Samen” had. Na de viering werd hij toegesproken door Tineke Lodders-Elfferich, voorzitter van de kerkenraad en ds. Derk Blom, consulent (waarnemer) van de protestantse kerkgemeenschap in Heumen.

Direct na de viering werd dominee Deunk overvendeld door leden van het Sint Georgius Gilde uit Heumen. Zij namen op deze originele wijze afscheid van de “dominee van Heumen”. Derk Jan Deunk noemde het een zeer bijzondere herinnering aan zijn afscheid.

Het afscheid viel samen met de startzondag. In een programma dat tot 15.00 uur duurde werd afscheid genomen van Deunk. Dit werd achtereenvolgens gedaan door de jongeren uit de kerk, de cantorij en musici, door Nico Scheurs namens de RK kerk in Malden, de senioren en ook de kosterspool. Vervolgens was er een act met een doventolk, werd er “stom” gezongen, werden er verhalen verteld en is er een cadeau namens de kerkgemeenschap aangeboden aan het echtpaar Deunk.

Vanaf het afscheid is ook een video-registratie gemaakt. Deze kunt u terugkijken via de externe “terugluisteren” pagina. Hiervoor is een code vereist, deze kunt u als (gast)lid opvragen via scriba@pknheumen.nl.

Covid in Kamuli

10 september 2020

De Oegandese overheid heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te vertragen. Het zijn dezelfde soort maatregelen als die wij inmiddels kennen. Afstand, hygiëne, enzovoort. Het Ministerie van Onderwijs in Kampala heeft mooie lespakketten op het internet gezet. Maar…op heel veel plaatsen in dit land is geen internetverbinding. In Kamuli, maar heel beperkt. De goede bedoelingen brengen niets goeds bij de leerlingen van de school. Als de school gesloten blijft, lopen veel kinderen van arme ouders, hun dagelijkse schoolmaaltijd mis. Gelukkig hielp het hoofd van de school mee om de honger te bestrijden. Met succes want er kon voedsel aangekocht worden. Ook onze gemeente heeft goed bijgedragen. Volgens de officiele cijfers heeft Oeganda op dit moment 2263 ziektegevallen, 1226 mensen zijn hersteld en 20 mensen stierven. Dat zijn de officiële getallen. Intussen is de ontwikkeling van dit land in Afrika ernstig gestagneerd. Maar de mensen verliezen de moed niet. De uitvoering van de bouw van de school wordt gewoon voortgezet. Kizito, met zijn leerkrachten geeft niet op. En de vrouwengroep onder leiding van Josephine zéker niet.

ds. Kroesbergen neemt beroep aan

29 juli 2020

Een mooi bericht: er is met ingang van deze herfst een nieuwe predikant in onze gemeente! Ds. Hermen Kroesbergen, nu nog woonachtig in Pretoria, Zuid-Afrika heeft het beroep naar onze gemeente aangenomen. Hij komt in augustus naar Nederland en zal dan de plaats innemen van ds. Derk Jan Deunk die in april jl. met emeritaat is gegaan. Ds. Kroesbergen is in Ede geboren en heeft na zijn studie theologie eerst in de gemeente Oudenhoorn gestaan en is daarna naar Afrika vertrokken waar hij samen met zijn vrouw als docent aan de predikantenopleiding in Zambia heeft gewerkt, en daarna in Pretoria aan de universiteit.
De datum van zijn bevestiging aan onze gemeente zal nader worden bekendgemaakt.

Tineke Lodders-Elfferich

Bericht van de kerkenraad over de voordracht van een nieuwe predikant

28 juni 2020

Mook, 24 juni

Aan de stemgerechtigde leden van de Protestantse Gemeente Heumen,
Aan de doopleden die vanaf 18 jaar eveneens stemgerechtigd zijn,
Aan gastleden en vrienden,

Het is met veel genoegen dat ik u aankondig dat op 23 juni 2020 de kerkenraad van uw gemeente unaniem heeft besloten een kandidaat aan u voor te dragen voor een beroep tot predikant alhier.

Wij nodigen u uit om op 16 juli as. de voordracht te bekrachtigen. Plaats van samenkomst is De Terp in Heumen, aanvang 20.00 uur. Als er meer dan 50 mensen komen, waar wij van uit gaan, is er om 21.00 uur een tweede bijeenkomst. De beroepingscommissie zal verslag doen van haar werkzaamheden.

U dient zich wel aan te melden bij de scriba, de heer Gerard Schoonderbeek, uiterlijk op 14 juli.

Dit kan via e-mail: scriba@pknheumen.nl of telefonisch: 024 6221470.

Voor de goede orde: stemgerechtigde leden zijn de belijdende leden van onze gemeente, en doopleden die 18 jaar of ouder zijn.

Voor het afscheid van ds. D.J.Deunk : zie komende Wegwijs.

Wij zien u op 16 juli!

P.C. Lodders-Elfferich
voorzitter kerkenraad